Abarcas Menorquinas

Rücktrittsformular

Mit dem Abschicken akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie*

Aquesta web és propietat de Vents de Migjorn S.L., amb direcció Polígono Industrial, Nave B-6, 07749 Es Migjorn Gran (Menorca, Illes Balears) i NIF B57787053.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.abarcasmenorquinas.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.abarcasmenorquinas.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.abarcasmenorquinas.com és propietat de Vents de Migjorn S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Política de privacitat

 

1.- VENTS DE MIGJORN, S.L. informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Per a això VENTS DE MIGJORN, S.L. tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

A partir del dia 2018.05.25 seves dades seran tractades segons el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

 

2.- Les dades de caràcter personal que es facilitin en qualsevol secció o apartat de la web quedaran registrades en un fitxer de VENTS DE MIGJORN, S.L. degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades per els nostres clients.

El simple fet d'enviar un missatge per part de l'usuari incloent dades de caràcter personal a VENTS DE MIGJORN, S.L. significarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. De no ser necessaris, s'eliminaran en un termini de 12 mesos.

Es recorda a l'usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.- L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a VENTS DE MIGJORN, S.L. Polígon Industrial Nau B-6 07749 Es Migjorn Gran - Menorca (Balears).

 

4.- L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a VENTS DE MIGJORN, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què VENTS DE MIGJORN, S.L. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a aina@abarcasmenorquinas.com.

 

5.- Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari en www.abarcasmenorquinas.com igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines d'VENTS DE MIGJORN, S.L. per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.abarcasmenorquinas.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per VENTS DE MIGJORN, S.L.

Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies ") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.

Rücktrittsrecht

Der Kunde hat das Recht, binnen 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten.

Die Rücktrittsfrist läuft 14 Kalendertage nach dem Tag ab, an dem der Kunde die Waren erworben hat.

Wenn Sie Ihr Rücktrittsrecht wahrnehmen möchten , müssen Sie uns dies mit dem Rücktrittsformular oder in einem Brief, den Sie uns per E-Mail oder mit der Post zukommen lassen, mitteilen

 • Vents de Migjorn S.L.
 • Polígono Industrial, Nave B-6
 • 07749 - Es Migjorn Gran
 • Menorca - Illes Balears, Spanien
 • +34 971 370 562
 • mibo@abarcasmenorquinas.com

Um die Rücktrittsfrist einzuhalten, reicht es, wenn die Mitteilung der Wahrnehmung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der entsprechenden Frist abgeschickt wird.

Folgen des Rücktritts

Im Fall eines Rücktritts erstatten wir dem Kunden sämtliche nach dem Kauf erhaltenen Zahlungen, einschließlich der Lieferkosten, ohne ungerechtfertigte Verzögerung und jedenfalls spätestens 14 Kalendertage nach dem Tag, an dem wir von der Entscheidung zum Rücktritt von diesem Vertrag benachrichtigt wurden. Für diese Rückerstattung wird dieselbe Zahlungsart verwendet, die vom Kunden für die ursprüngliche Bezahlung benutzt wurde, außer wenn der Kunde ausdrücklich etwas anderes vorgesehen hat. In jedem Fall entstehen ihm durch die Rückzahlung keinerlei Kosten. Der Kunde trägt die Versandkosten der Rücksendung der Produkte.

Wir können die Rückzahlung zurückhalten, bis wir die Waren erhalten haben oder bis der Kunde einen Nachweis der Rücksendung erbracht hat, je nachdem, was früher eintritt.

Der Kunde muss die Waren ohne ungerechtfertigte Verzögerung, in jedem Fall binnen einer Frist von höchstens 14 Kalendertagen ab dem Tag, an dem er uns seine Entscheidung zum Rücktritt von diesem Vertrag mitgeteilt hat, an uns zurücksenden oder uns direkt übergeben. Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Rücksendung der Waren vor Ablauf dieser Frist erfolgt.

Kaufgarantien

Die auf dieser Website angebotenen Artikel sind eine Auswahl der Produkte aus unseren Kollektionen, die die gleichen Qualitäts- und Garantieanforderungen erfüllen, wie die in den physischen Läden angebotenen Produkte.

Zu jedem Produkt werden folgende Informationen angezeigt:

 • Artikelbezeichnung
 • Artikelbild(er)
 • Artikelbeschreibung
 • Verfügbare Größen und Farben*
 • Zusammensetzung
 • Preis (in der entsprechenden Währung)

*Wir bemühen uns darum, die Farben der Produkte so realitätsnah wie möglich darzustellen. Es ist trotzdem möglich, dass die auf dem Bildschirm gezeigte Farbe je nach der Qualität Ihres Computerbildschirms von der tatsächlichen Farbe abweicht. Insofern können wir nicht garantieren, dass die auf Ihrem Bildschirm dargestellten Farben genau den tatsächlichen Farben entsprechen.

Sonderangebote, Aktionen und Rabatte gelten bis zum angegebenen Datum oder solange der Vorrat reicht.

Gleichermaßen unternehmen wir alle Anstrengungen, damit die Informationen auf der Webseite vollständig, wahr und korrekt sind. Sollte irgendeine Angabe fehlerhaft sein, werden wir diese unmittelbar korrigieren.

Die gesetzliche Gewährleistung für die auf der Website angebotenen Produkte beträgt 2 Jahre, wie im Königlichen Gesetzeserlass 1/2007 vom 16. November 2007 zur Genehmigung der Neufassung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der Verbraucher und Benutzer (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) angegeben.

Das Unternehmen haftet für Produktmängel, die innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab der Lieferung auftreten.

Gerichtsstand, anwendbares Recht und außergerichtliche Beilegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Europäische Kommission zur Beilegung von Streitigkeiten eine Online-Plattform zur Verfügung stellt, die Sie über folgenden Link aufrufen können: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher können über diese Plattform zur Online-Streitbeilegung ihre Beschwerden einreichen.

Kostenfreier Versand In Spanien beim Kauf von 2 oder mehr Paar Avarca-Menorca-Sandalen

15 Tage Umtauschrecht Sie sind mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden? Dann haben Sie 15 Tage Zeit zum Umtausch ohne jede Verpflichtung.

20 Tage Rückgaberecht Geben Sie Ihre Produkte úber die Umtausch- und Rückgabeseite zurück