Abarcas Menorquinas

Formulaire d'échanges et de retours

* S'il s'agit d'un échange, veuillez indiquer l'article que vous souhaitez en remplacement de celui que vous retournez. Vous devez indiquer la référence et le nom de chaque article.
Cet envoi implique l'acceptation de la Politique de confirdentialité *

Aquesta web és propietat de Vents de Migjorn S.L., amb direcció Polígono Industrial, Nave B-6, 07749 Es Migjorn Gran (Menorca, Illes Balears) i NIF B57787053.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.abarcasmenorquinas.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.abarcasmenorquinas.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.abarcasmenorquinas.com és propietat de Vents de Migjorn S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Política de privacitat

 

1.- VENTS DE MIGJORN, S.L. informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Per a això VENTS DE MIGJORN, S.L. tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

A partir del dia 2018.05.25 seves dades seran tractades segons el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

 

2.- Les dades de caràcter personal que es facilitin en qualsevol secció o apartat de la web quedaran registrades en un fitxer de VENTS DE MIGJORN, S.L. degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades per els nostres clients.

El simple fet d'enviar un missatge per part de l'usuari incloent dades de caràcter personal a VENTS DE MIGJORN, S.L. significarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. De no ser necessaris, s'eliminaran en un termini de 12 mesos.

Es recorda a l'usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.- L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a VENTS DE MIGJORN, S.L. Polígon Industrial Nau B-6 07749 Es Migjorn Gran - Menorca (Balears).

 

4.- L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a VENTS DE MIGJORN, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què VENTS DE MIGJORN, S.L. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a aina@abarcasmenorquinas.com.

 

5.- Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari en www.abarcasmenorquinas.com igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines d'VENTS DE MIGJORN, S.L. per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.abarcasmenorquinas.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per VENTS DE MIGJORN, S.L.

Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies ") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.

Vous pouvez nous retourner les avarcas que vous avez achetées dans notre boutique en ligne dans un délai de 7 jours à compter de la date de livraison de la commande (selon l’art. 44 de la Loi 7/1996 du 15 janvier sur le Commerce de détail modifiée par la Loi 47/2002 du 19 décembre). Même s’il n’est pas nécessaire de mentionner les motifs, vous devrez envoyer un courrier électronique à mibo@abarcasmenorquinas.com pour nous informer du retour.

Les produits doivent être retournés avec une protection appropriée, dans leur emballage d’origine, en parfait état et avec l'ensemble de leurs accessoires, instructions et documentation.

Nous ne pourrons pas accepter le retour de paquets sur lesquels aucun élément ne permet d’identifier l’expéditeur (nº de commande, nom, adresse, etc.)

Si les avarcas sont en mauvais état, l’entreprise se réserve le droit de demander une compensation. La marchandise sera expédiée à :

Vents de Migjorn S.L.

Polígono Industrial, Nave B-6

07749 - Es Migjorn Gran

Minorque - Îles Baléares

Les frais et risques liés au retour du produit seront à la charge de l'acheteur qui s’engage à envoyer le paquet en toute sécurité et avec les garanties nécessaires pour que la marchandise arrive en parfait état de conservation. Le client devra assumer le coût du transport pour réaliser l’échange ou le retour,

Le retour des produits engendrera un remboursement correspondant au prix d'achat des avarcas retournées. Le remboursement sera effectué sur le compte du client dans un délai de 3 jours à compter du moment de la livraison du produit chez MIBO Cosits, S.L. Toute personne ayant retourné son article recevra un courrier électronique informant du montant du remboursement et demandant un numéro de compte pour effectuer le versement.

Si vous le préférez, le client a la possibilité d’échanger les avarcas retournées contre une autre paire de sandales de la même valeur ; dans ce cas, il devra le spécifier dans le courrier électronique adressé à mibo@abarcasmenorquinas.com.

Envoi gratuit Vers l'Espagne, pour l'achat de 4 paires ou plus d'avarcas minorquines

Échanges dans un délai de 15 jours Vous n'êtes pas satisfait/e de votre commande ? Vous disposez de 15 jours pour faire un échange sans engagement

Retours dans un délai de 20 jours Retournez vos produits à l'aide du Formulaire d'échanges et de retours