Abarcas Menorquinas

Formulario de desistimiento

Al enviar aceptas la Política de privacidad *

Aquesta web és propietat de Vents de Migjorn S.L., amb direcció Polígono Industrial, Nave B-6, 07749 Es Migjorn Gran (Menorca, Illes Balears) i NIF B57787053.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.abarcasmenorquinas.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.abarcasmenorquinas.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.abarcasmenorquinas.com és propietat de Vents de Migjorn S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Política de privacitat

 

1.- VENTS DE MIGJORN, S.L. informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Per a això VENTS DE MIGJORN, S.L. tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

A partir del dia 2018.05.25 seves dades seran tractades segons el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

 

2.- Les dades de caràcter personal que es facilitin en qualsevol secció o apartat de la web quedaran registrades en un fitxer de VENTS DE MIGJORN, S.L. degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades per els nostres clients.

El simple fet d'enviar un missatge per part de l'usuari incloent dades de caràcter personal a VENTS DE MIGJORN, S.L. significarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. De no ser necessaris, s'eliminaran en un termini de 12 mesos.

Es recorda a l'usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.- L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a VENTS DE MIGJORN, S.L. Polígon Industrial Nau B-6 07749 Es Migjorn Gran - Menorca (Balears).

 

4.- L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a VENTS DE MIGJORN, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què VENTS DE MIGJORN, S.L. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a aina@abarcasmenorquinas.com.

 

5.- Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari en www.abarcasmenorquinas.com igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines d'VENTS DE MIGJORN, S.L. per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.abarcasmenorquinas.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per VENTS DE MIGJORN, S.L.

Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies ") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.

Derecho de desistimiento

El cliente tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día en que el cliente adquiera los bienes.

Si deseas ejercer tu derecho de desistimiento, es necesario que nos lo comuniques a través del formulario de desestimiento o de una carta o que tendrás que enviar por email o correo.

 • Vents de Migjorn S.L.
 • Polígono Industrial, Nave B-6
 • 07749 - Es Migjorn Gran
 • Menorca - Illes Balears
 • 971 370 562
 • mibo@abarcasmenorquinas.com

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento

En caso de desistimiento, devolveremos al cliente todos los pagos recibidos tras la compra, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de la decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el cliente para la transacción inicial, a no ser que el cliente haya dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Los gastos de transporte de la devolución de los productos irán a cargo del cliente.

Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el cliente haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.

El cliente deberá devolvernos o entregarnos directamente los bienes sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.

Garantías de compra

Los artículos ofrecidos en esta Página Web son una selección de productos de nuestras colecciones y cumplen los mismos requisitos de calidad y garantía que los productos puestos a la venta en los establecimientos físicos.

Cada producto va acompañado de los siguientes datos:

 • Nombre del artículo
 • Imagen/es del artículo
 • Descripción del artículo
 • Tallas y colores* disponibles
 • Composición
 • Precio (en la divisa correspondiente)

*Realizamos un esfuerzo para mostrar los colores de los productos de la forma más cercana a la realidad posible. No obstante ello, el color que aparece en pantalla puede estar sujeto a variaciones dependiendo de la calidad del monitor de su ordenador. En este sentido, no podemos garantizar que los colores que aparezcan en su monitor se ajusten fielmente a la realidad.

Las ofertas especiales, promociones o descuentos serán válidos hasta la fecha indicada o hasta fin de existencias.

De la misma forma, hacemos los esfuerzos necesarios para que la información contenida en la página web sea completa, veraz y correcta. De existir un error en algún dato, procederemos a su inmediata corrección.

La garantía legal de los productos ofrecidos en la web es de 2 años, tal como se indica en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La empresa responderá de las faltas de conformidad de los productos que se manifiesten en el plazo de dos años desde la entrega.

Jurisdicción, leyes aplicables y resolución extrajudicial

Le informamos de que la Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de la citada plataforma de resolución de litigios en línea.

Envío gratis A España al comprar 2 pares o más de abarcas menorquinas

Cambios hasta 15 días ¿No estás satisfecho con tu pedido? Tienes 15 días para cambiarlo sin compromiso

Devoluciones hasta 20 días Devuelve tus productos a través del Formulario de cambios y devoluciones